Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408
DO KONFERENCJI ZOSTAŁO:
2348:6:42:00
dni
godzin
minut
sekund

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408

 

 

Zapraszamy na

 

I Kongres Medycyny Wieku Młodocianego  

 

Drodzy Koleżanki i Koledzy

Szanowni Państwo

 

   W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na I Kongres Medycyny Wieku Młodocianego, który odbędzie się w dniach 21-22.10.2016r. w Warszawie pod patronatem naukowym: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Towarzystwa Internistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. 

 

   Przygotowaliśmy dla Państwa 14 sesji tematycznch z zakresu: endokrynologii i diabetologii, pulmonologii, alergologii, chorób metabolicznych i neurologii, gastroenterologii, nefrologii i kardiologii, zaburzeń hemostazy, niedoborów immunologicznych i dermatologii. Przedstawione zostaną w nich zagadnienia dotyczące schorzeń przewlekłych u nastolatków i młodych dorosłych. Mamy głęboką nadzieję, że Kongres zapoczątkuje współpracę pomiędzy specjalistami w/w Towarzystw, która przyczyni się do poprawy opieki medycznej nad tą szczególną grupą pacjentów.

  

  Jesteśmy przekonani, że zaproponowana przez nas formuła Kongresu zyska Państwa zainteresowanie i aprobatę. Udział w Kongresie uznanych autorytetów z poszczególnych specjalności medycznych zapewni mu wysoki poziom merytoryczny.   Ciesząc się ze spotkania z Państwem, które jest dla nas wyróżnieniem i zaszczytem, dołożymy starań, aby I Kongres Medycyny Wieku Młodocianego kojarzył się każdemu uczestnikowi z niezapomnianymi przeżyciami. Jesteśmy przekonani, że sprostamy Państwa oczekiwaniom. 

 

 

Z wyrazami głębokiego szacunku 

Przewodniczący Komitetu Naukowego 

 

 

 

 


Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408

Prof. dr hab. n. med.
Jaroslaw Peregud-Pogorzelski 


Prof. dr hab. n. med.
Wojciech Młynarski


Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408


Komitet naukowy


Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408


Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408

Jarosław Peregud-Pogorzelski

Pediatra, onkolog i hematolog dziecięcy, kierownik Kliniki Onkologii Dziecięcej Katedry Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, autor 8 rozdziałów oraz  ponad 240 doniesień w tym 84 pełnych prac publikowanych w  polskich i zagranicznych czasopismach medycznych z zakresu  pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej. 

 

Redaktor naczelny "Pediatrii po Dyplomie". Wiceprezes Polskiego Towarzytwa Pediatrycznego. Członek licznych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Od 17.09.2015 Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. 


Wojciech Młynarski

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ (1995) i Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi (1996). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2000 r. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w roku 2004. W 2007 otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł Profesora po czym objął kierownictwo Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2011 roku został nominowany na stanowisko profesora zwyczajnego UM w Łodzi. W latach 2002-2008 wielokrotnie uczestniczył w stażach naukowych w Department of Genetics & Epidemiology, Harvard Medical School w Bostonie. Jest specjalistą pediatrą oraz onkologiem i hematologiem dziecięcym. Poza pracą naukową jego głównym zainteresowaniem klinicznym jest racjonalne postępowania w stanach zagrożenia życia w pediatrii oraz diagnostyka molekularna w chorobach rzadkich.

Czas wolny spędza z rodziną, gra w badmintona, pływa i projektuje kolejne badania…

Wiodące tematy


Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408

Endokrynologia
Diabetologia
Zaburzenia hemostazy
Wrodzone wady metabolizmu
Pulmonologia
Alergologia
Diabetologia
Gastroenterologia
Nefrologia
Niedobory odporności
Kardiologia
Reumatologia
Psychiatria
Patronaty


Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408


Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408