Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408


Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408
Komitet naukowy


Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408

Kierownictwo Naukowe


Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408

Jarosław Peregud-Pogorzelski

Pediatra, onkolog i hematolog dziecięcy, kierownik Kliniki Onkologii Dziecięcej Katedry Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, autor 8 rozdziałów oraz  ponad 240 doniesień w tym 84 pełnych prac publikowanych w  polskich i zagranicznych czasopismach medycznych z zakresu  pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej. 

 

Redaktor naczelny "Pediatrii po Dyplomie". Wiceprezes Polskiego Towarzytwa Pediatrycznego. Członek licznych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Od 17.09.2015 Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. 


Wojciech Młynarski

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ (1995) i Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi (1996). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2000 r. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w roku 2004. W 2007 otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł Profesora po czym objął kierownictwo Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2011 roku został nominowany na stanowisko profesora zwyczajnego UM w Łodzi. W latach 2002-2008 wielokrotnie uczestniczył w stażach naukowych w Department of Genetics & Epidemiology, Harvard Medical School w Bostonie. Jest specjalistą pediatrą oraz onkologiem i hematologiem dziecięcym. Poza pracą naukową jego głównym zainteresowaniem klinicznym jest racjonalne postępowania w stanach zagrożenia życia w pediatrii oraz diagnostyka molekularna w chorobach rzadkich.

Czas wolny spędza z rodziną, gra w badmintona, pływa i projektuje kolejne badania…

Komitet Naukowy

 

dr hab. n. med. Piotr Albrecht
prof. dr hab. n. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk 

dr hab. n. med. Wiesław Bryl 

prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka–Szaflarska
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Doniec
prof. dr hab. n. med. Tomasz Guzik
prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela
prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora- Kornatowska
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz
dr hab. n. med. Donata Kurpas

prof. dr hab. n. med. Artur Mazur
dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski
dr hab. n. med. Bożena Mroczek

dr hab. n. med. Krzysztof Mucha
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak 

prof. dr hab. n. med. Janusz Schabowski
prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert
prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski
prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak
prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski
prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska 


Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kmwm/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408